Gramsberger Classic TT wederom succesvol!

18-06-2016

Gramsberger Classic TT 2016 wederom grandioos          

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het laten slagen van de 13e Gramsberger Classic TT.

Op de vrijdagavond tijdens de machinekeuring hadden we al prachtig weer en veel publiek langs de straat en in het centrum van Gramsbergen. En ook op de zaterdag waren de weeergoden ons goed gezind, er vielen enkele sputters terwijl het 3 kilometer verderop erg hard regende.

Er was veel publiek en geen enkele valpartij of andere ongelukken, veel mensen genoten en noemden met de name de sfeer en de gemoedelijkheid van het evenement.

Als bestuur kunnen we dan ook terugkijken op een fantastisch evenement.

Maar een evenement als dit is natuurlijk niet mogelijk zonder hulp van heel veel vrijwilligers, sponsoren, bedrijven, landeigenaren, de Gemeente Hardenberg en nog veel meer die hun steentje bijgedragen hebben.
Langs deze weg willen wij toch met name  allle vrijwilligers bedanken die zich allen belangeloos ingezet hebben om dit evenement tot een succes te maken, en daarnaast natuurlijk alle aanwonenden van het circuit die toch op zaterdag in hun bewegingsvrijheid beperkt waren.

Iedereen die op welke wijze dan ook zijn steentje bijgedragen heeft: super bedankt en tot volgend jaar!

Noteer alvast in de agenda van 2017: zaterdag 17 juni, Gramsberger Classic TT 2017

Foto's Classic TT 2016:

Kijk hieronder voor links naar foto's, tevens staan op onze Facebook pagina vaak links naar foto's: https://www.facebook.com/classicttgramsbergen 

Foto's van zaterdag:

Foto's door Gert de Weerd

Foto's door Erik Veltink